HIZLI MENU

İş Hukuku

Meridyen Hukuk olarak, işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, iş yerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca işçi alacakları, kıdem ve ihbar tazminatı, işe iade davası, fesih ve istifa gibi konularda da çalışmalar yapmaktayız.